Sea_ice_terrain_arctis.jpgArktis er områdene rundt Nordpolen.
Det finnes ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter. Noen ganger mener en bare det marine isdekket som flyter rundt polen når en snakker om Arktis, men bredere definisjoner tar også med nordlige landområder, som Svalbard, Grønland og det nordligste av Amerika. Disse definisjonene benytter gjerne sollysforholdene ved Polarsirkelen, de skrinne vegetasjonsforholdene ved den nordlige tregrensa, eller den klimatisk grensen for det arktiske Köppens E-klima, som ytre grense.

Dersom en bruker den snevreste definisjonen av Arktis, er det ikke fast land i Arktis. Overflaten er dannet av store isflak som støter sammen og brekker fra hverandre. Tar en med landområder litt lenger sør, vil en se at de også er dekket av av isbeer, eller er tundralandskap, det vil si at det meste av jorda er frossen året rundt. Hvis en regner området sør til polarsirkelen, vil Arktis også inkludere noen nordlige skogområder i Sibir og i Fennoskandia.

1. Geografi


Antarktika uten isdekket. Det er ikke tatt hensyn til havstigningen som ville følge av at all isen smeltet, eller at landmassen gradvis ville stige etter at isen var forsvunnet.
Antarktis omfatter kontinentet Antarktika, som har et areal på 14,4 millioner km2. Det er plassert på den sydlige halvkulen, nesten helt syd for den sydlige polarsirkelen, og er omkranset av Sørishavet. Omtrent 98 % av Antarktika er dekket av is, med en gjennomsnittlig tykkelse på minst 1,6 kilometer

2. Navnets opprinnelse


Navnet Arktis kommer fra det greske ordet Arktos, som betyr bjørn. Stjernebildene som grekerne gav navn Store bjørn og Lille bjørn ligger i nord, og dermed ble dette dyret tilknyttet nordlige trakter. At isbjørnen er det dyret de fleste assosierer med Arktis, gjør navnet enda mer passende. Antarktikos, eller Antarktis er dermed motstykket til bjørnelandet, og ligger på den andre siden av jordkloden.

3. Eksterne lenker


Miljøstatus i Norge: Arktis
Ulike Arktis-definisjoner sammenstilt av AMAP


4. Editorer / forfattere

5. Kildehenvisninger

http://no.wikipedia.org/wiki/Arktis

6. Tagger / merker

 1. afrika
 2. antarktis
 3. arktis
 4. asia
 5. australia
 6. europa
 7. geografi
 8. melanesia
 9. mikronesia
 10. polynisia
 11. verdensdel