Asia, bestående av deler av kontinentet Eurasia og tilliggende øyer