Recent Changes

Thursday, November 25

 1. page home edited ... Velkommen til klasse 9B sin Wiki! {klassebilde92.jpg} Her vil vi legge ut forskjellige artik…
  ...
  Velkommen til klasse 9B sin Wiki! {klassebilde92.jpg}
  Her vil vi legge ut forskjellige artikler om temaer som vi jobber med i dette skoleåret.
  ...
  prosjekt med tankekart lagettankekartlaget i Mindmeister
  Komme i gang
  Klikk på lenkene på venstre side for å navigere, eller søk etter et emne.
  (view changes)
  5:46 am
 2. page home edited ... Velkommen til klasse 9B sin Wiki! {klassebilde92.jpg} Her vil vi legge ut forskjellige artik…
  ...
  Velkommen til klasse 9B sin Wiki! {klassebilde92.jpg}
  Her vil vi legge ut forskjellige artikler om temaer som vi jobber med i dette skoleåret.
  Se gjerne også vår prosjekt med tankekart laget i Mindmeister her.
  Komme i gang
  Klikk på lenkene på venstre side for å navigere, eller søk etter et emne.
  ...
  Komentarer
  [[include component="comments" page="home" limit="10" ]]

  (view changes)
  5:44 am
 3. page Norge edited Kongeriket Norge ... del av hovedlandet ovedlandet og grenser

  Kongeriket Norge
  ...
  del av hovedlandetovedlandet og grenser
  (view changes)
  5:42 am
 4. file Norgeskart.png uploaded
  2:19 am
 5. page Norge edited ... Kongeriket Norge er et nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Til lands grenser Norg…
  ...
  Kongeriket Norge
  er et nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Til lands grenser Norge mot Sverige, Finland og Russland i øst. Landet er langt og smalt, og kysten strekker seg langs Nordatlanteren med havområder som Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, hvor også Norges kjente fjorder befinner seg. Øya Jan Mayen i nordvest er administrert som en del av hovedlandet og grenser til havs mot islandsk farvann. Øygruppen Svalbard er under norsk suverenitet med de begrensninger Svalbardtraktaten setter, men er i likhet med Jan Mayen en del av kongeriket. Bouvetøya i Søratlanteren er derimot et norsk biland. Norge gjør også krav på Peter 1.s øy i det sørlige Stillehavet og territoriet Dronning Maud Land i Antarktis, men begge disse omfattes av Antarktis-traktaten, som legger territoriale krav i Antarktis på is.

  (view changes)
  2:16 am
 6. page Norge edited Kongeriket Kongeriket Norge er er et nordisk ... på is.
  Kongeriket
  Kongeriket
  Norge er
  er
  et nordisk
  ...
  på is.

  (view changes)
  2:16 am

Wednesday, November 24

 1. page Europa edited Europa, bestående av deler Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet …
  Europa, bestående av delerEuropa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet EurasiaEurasia, og tilliggende øyeromfatter omkring 10 millioner km² med ca 700 millioner innbyggere, hvilket utgjør 6,7 % av landarealet og 10,2 % av folkemengden på Jorden (2009).
  Europa utgjør 44 suverene nasjonalstater som anerkjennes av hverandre og av De forente nasjoner (FN). Noen land, f.eks. Russland, ligger på grensen mellom Europa og Asia, og har 26 % av sitt landeområde i Europa. Ca. 5 % av Kasakhstan og 3 % av Tyrkia ligger innenfor Europas tradisjonelle grenser

  Norden
  Vest-Europa
  (view changes)
  6:27 pm
 2. page Norge edited Kongeriket Norge er et nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Til lands grenser Norge mot…
  Kongeriket Norge er et nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Til lands grenser Norge mot Sverige, Finland og Russland i øst. Landet er langt og smalt, og kysten strekker seg langs Nordatlanteren med havområder som Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, hvor også Norges kjente fjorder befinner seg. Øya Jan Mayen i nordvest er administrert som en del av hovedlandet og grenser til havs mot islandsk farvann. Øygruppen Svalbard er under norsk suverenitet med de begrensninger Svalbardtraktaten setter, men er i likhet med Jan Mayen en del av kongeriket. Bouvetøya i Søratlanteren er derimot et norsk biland. Norge gjør også krav på Peter 1.s øy i det sørlige Stillehavet og territoriet Dronning Maud Land i Antarktis, men begge disse omfattes av Antarktis-traktaten, som legger territoriale krav i Antarktis på is.
  (view changes)
  6:22 pm
 3. page Norden edited Norden er betegnelsen på de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark samt de ikke-skandinav…
  Norden er betegnelsen på de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark samt de ikke-skandinaviske landene Finland og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. Alle disse områdene har over 25 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km². Befolkningstettheten er dermed 7,1 innb/km². Grønland utgjør alene ca. 62 % av arealet
  (view changes)
  6:20 pm
 4. page Europa edited Europa, bestående av deler av kontinentet Eurasia og tilliggende øyer Norden Vest-Europa Øst-Eu…
  Europa, bestående av deler av kontinentet Eurasia og tilliggende øyer
  Norden
  Vest-Europa
  Øst-Europa

  (view changes)
  6:17 pm

More